Werking kristal & geluid


Kristal (een kristallen klankschaal bestaat voor 99,99% uit bergkristal) geeft prachtige, pure klanken die bekend staan om hun helende eigenschappen. Het is inmiddels bekend dat ook ons lichaam uit veel kristalstructuren bestaat. Kristallen klankschalen trillen deze kristalstructuren aan waardoor hun trilling veel dieper dan Tibetaanse (koperen) klankschalen doordringt. Kristal trilt ons letterlijk aan tot op het bot.

Maar wat is kristal eigenlijk? Kristallen zijn gefossiliseerd water. Ze worden gevormd als water zich onder bepaalde condities (druk, temperatuur en energie) mengt met een element. Silica zand gecombineerd met water kan zich zo vormen tot kwarts kristal (siliciumdioxide SiO2) en behoort tot de meest voorkomende mineralen op de aardkorst. Het vertegenwoordigt meer dan 12% van het volume van de aardkorst (onder andere graniet en zand). Kristallen klankschalen worden gemaakt van 99,992% vergruisd kwarts wat tot zo’n 4000 graden wordt verhit en vervolgens in mallen wordt gegoten.

Kwarts kristal heeft diverse eigenschappen zoals versterken, transformeren, opslaan en energie overdracht. Daarom wordt het o.a. veel gebruikt in microfonen, radio en televisie apparatuur, lasers en computers. Maar zoals eerder gezegd heeft ook ons lichaam een kristallen structuur. Dit verklaard waarom een kristallen trilling (geluid) zo’n groot effect heeft op bijv. onze organen, cellen maar ook onze bloedsomloop, spijsvertering en hormonale systeem.

Oorsprong

Het schijnt dat in de tijd van Lemurië, zo’n 30.000 jaar geleden…